VelodyneSC-1250
38400 .
49920 .
Air TightATM-2
:
366720 .
, , : 2, : 80 , C/: 100 , : 0.07 %