PioneerVSX-519V
8171 .
10622 .
SherwoodAX-5103
:
7247 .
, : 2, : 100 , C/: 90 , : 0.03 %