SpeakerCraftBB1235 (AMP12035)
38270 .
49751 .
RotelRSX-03
:
16200 .
AV- 7.1, : 5, : 40 , C/: 95 , : 0.09 %, AM/FM, Dolby Digital, DTS,