Boston AcousticsSA1
18617 .
24202 .
YamahaRX-V461 (HTR-6040)
:
8094 .
AV- 5.1, : 5, C/: 100 , : 0.06 %, AM/FM, Dolby Digital, DTS,