Boston AcousticsSA1
18617 .
24202 .
PioneerVSX-916
:
12520 .
AV- 7.1, : 7, : 100 , C/: 88 , FM, Dolby Digital, DTS,