LuxmanC-800f
436970 .
568061 .
NADT753
:
19845 .
AV- 7.1, : 7, : 90 , C/: 90 , : 0.08 %, AM/FM, Dolby Digital, DTS,