Audiolab8000X7
53200 .
69160 .
Harman/KardonAVR 247
:
18049 .
AV- 7.1, : 7, : 65 , C/: 100 , HDMI, AM/FM, Dolby Digital, DTS